De Schapendoes Club

 

 

Nieuws van het bestuur
 

 
     
 van 't bestuur

 van de leden

 gezondheid

 buitenland

 herplaatsing

 in memoriam

 archief


 

Aanpassing VFR

Bericht van de Raad van Beheer
Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer van 20 juni jl. is besloten om het KR (Kynologisch Reglement) gelijk te trekken met het Besluit houders van dieren wat betreft de periode waarin een teef niet mag worden gedekt.
Dit betekent dat een teef niet mag worden gedekt binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. Ook wordt niet meer vanaf de dekking gerekend, maar vanaf de geboorte.

Deze aanpassing van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) treedt op 1 januari 2016 in werking.

Sinds 1 juli 2014 geldt het nieuwe Besluit houders van dieren. Dit is de opvolger van het Honden- en kattenbesluit (HKB). Zowel in de oude als in de nieuwe regels staat dat een teef niet mag worden gedekt binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. In ons eigen KR (hoofdstuk VIII, Basisreglement Welzijn en Gezondheid) wordt echter een termijn van 10 maanden gehanteerd. Dit zorgt voor verwarring en onrust onder de fokkers. Met deze aanpassing hopen we de ontstane verwarring weg te nemen. Tegelijk met deze aanpassing van het BWG zal de 24-maandenregel komen te vervallen.


Dit betekent dus dat ook ons VFR per 1 januari 2016 wordt aangepast.
Voor deze wijziging hebben we niet de toestemming van onze leden nodig
aangezien wij nooit de regels van de Raad mogen overtreden.

Maar voor onze fokkers is het van belang om de data van dekkingen en geboortes vanaf nu goed in de gaten te houden, om absoluut safe te zijn moet er tussen de datum van geboorte van het vorige nest en de geboorte van het komende nest dus 12 maanden zitten.

 
 

Verplichte rabiŽs vaccinatie BelgiŽ

Recentelijk zijn er bij de invoer van honden uit Bulgarije meerdere honden met rabiŽsbesmetting Nederland binnengekomen.

BelgiŽ heeft daarop het volgende ministerieel besluit genomen:

Frankrijk en Nederland worden geschrapt van de lijst van rabiŽs-vrije landen en alle honden, volwassene en puppyís komend van deze landen moeten verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiŽs alvorens ze in BelgiŽ mogen ingevoerd worden.

Dit betekent dat honden jonger dan 3 maanden wel BelgiŽ binnen mogen, maar uitsluitend als ze gevaccineerd zijn. Bovendien moet die vaccinatie minimaal 21 dagen geleden uitgevoerd zijn.

Indien u van plan bent om een hond naar BelgiŽ te exporteren houdt dan rekening met deze geldigheid van 21 dagen na eerste vaccinatie. Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie.

 

Vereniging Fok Reglement goedgekeurd door de Raad van Beheer

In de nieuwsbrief "Raadar" van de Raad van Beheer van september kunt u lezen dat ons VFR is goedgekeurd, de Schapendoes Club was ťťn van de eerste rasverenigingen die hun VFR op tijd klaar had en daarom ook als ťťn van de eerste rasverenigingen die de goedkeuring binnen heeft.

Inhoudelijk is er niets aan het fokreglement veranderd, maar het is anders opgesteld, n.l. volgens de eisen van de Raad van Beheer.
Alle rasverenigingen moeten dan ook hun fokreglement op de zelfde manier opstellen.

Raadar September: klik hier....

Het nieuwe Fokreglement van "de Schapendoes Club" klik hier....

 
     
 

Last updated 03-12-2015

 
     

disclaimer  © De Schapendoes Club  www.schapendoesclub.nl  webdesign J.W.G.